Tag: Elvira Madigan

Posted in Anime Reviews

Arashi No Yoru Ni, finale

The greatest children anime I’ve ever seen! Arashi No Yoru Ni ~ Himitsu No Tomodachi, final episode.

Continue Reading